Top Mwendamchizi Songs

1

Creme De La Creme
Played by 20 stations in 4 countries (Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda).

2

Accelerator
Played by 19 stations in 4 countries (Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda).

3

Bablas
Played by 32 stations in 4 countries (Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda).

4

Nyongwa
Played by 46 stations in 4 countries (Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda).

5

Get Down
Played by 57 stations in 5 countries (Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda).