Top Lavender Obuyah Songs

1

Sema Nami
Played by 5 stations in 2 countries (Kenya, Uganda).

2

Nyasaye Ngima
Played by 1 station in 1 country (Kenya, Uganda).

3

Umesikia Kilio Changu Yesu
Played by 0 stations in 0 countries.